Residència


Residència per a la tercera edat a Barcelona

Som conscients que totes les persones que estan amb nosaltres requereixen de cuidats especials i per això, en la nostra residència per a gent gran a Barcelona, ​​ens vam volcar de ple en oferir-los un servei de màxima qualitat. Visiteu-nos, a L’Estel d'Horta, atendrem i resoldrem totes les seves consultes.

A la nostra residència per a gent gran a Barcelona, cuidem amb molt d'amor

Entenem que la decisió d'entrar a formar part de la residència L’Estel d'Horta, és una de les decisions més importants per a una persona amb edat avançada, així com per a la seva família.

Aquesta decisió és conseqüència del desig de que la nostra gent gran han de tenir un alt nivell d'atenció personal i continuació a la qualitat de vida que han compartit amb les seves famílies.

És per això que el nostre projecte vol compartir i assumir les responsabilitats en l'atenció i la cura de les nostres persones grans amb tolerància i respecte. Responsabilitat que assumim amb el nivell més alt de qualitat i professionalitat.


Serveis que oferim

Cal ressaltar que els programes de fisioteràpia, teràpia ocupacional, animació sociocultural i teràpia amb animals, estan dissenyats específicament perquè la qualitat de vida i atenció als residents sigui la més adequada a les seves necessitats.

L'alimentació rep especial atenció i proporciona al resident una dieta sana i equilibrada. Els menús són programats pel nostre professional en nutrició, el qual dissenya una alimentació específica segons les necessitats de cada resident.

Igualment, disposem de metge, fisioterapeuta i ATS perquè els nostres residents disposin en tot moment de l'atenció que es mereixen. El nostre personal, altament qualificat dins de cada àrea, ofereixen, a part dels seus coneixements professionals propis per desenvolupar la seva feina, el més cordial i càlid tracte perquè els nostres residents es trobin en uns dels millors ambients possibles.

Disposem de zones on poden dur a terme les seves activitats de forma completament còmoda, sempre confortables i aclimatades. Espais destinats a persones amb alta dependència, els sistemes de seguretat i vídeo vigilància les 24 hores, àmplia terrassa, sala de fisioteràpia, sales de convivències, menjador, farmàcia, sala de visites, perruqueria, sala d'infermeria i sala de lectura.

Oferim habitacions àmplies per a la màxima comoditat de les nostres persones grans. Estan concebudes com l'espai privat d'una residència compartida. Poden ser individuals i compartides, aquestes últimes amb lavabo incorporat i les individuals poden tenir-lo.

Des d'aquesta residència volem que els nostres grans no perdin la seva independència, entenem que la qualitat de vida i el benestar dels nostres residents, passa a un primer lloc oferint un tracte humà i professional.


El nostre equip tècnic

Àmbit de la salut

  • Metge (responsable dels problemes de salut dels nostres usuaris).
  • Infermera (encarregada de les cures i de les activitats bàsiques de la vida diària, aplicant mesures preventives i terapèutiques).

Servei de fisioteràpia

  • Fisioterapeuta (avaluació motriu, planificació i realització d'activitats adreçades al manteniment i rehabilitació física dels nostres residents, com gerogimnastica, exercicis de mobilització global, psicomotricitat, etc.).

Servei de psicologia

  • Psicòloga (responsable de l'avaluació psicològica, pautes terapèutiques dels residents i suport psicosocial als familiars).

Servei d'atenció social

  • Terapeuta ocupacional (avaluació de l'estat de les capacitats d'auto manteniment i autocura).
  • Educador social (coordinacions estimulatives, lúdiques i d'animació als nostres residents, programació d'activitats soci culturals, educatives i religioses, eixides d'entreteniment, etc.).
  • Treballador social (coordinació i avaluació destinades a aconseguir el benestar social tant de l'usuari com del familiar).


espng   Español    |   catpng   Catalá

Contacti amb nosaltres